tel. 18 264 12 42
e-mail:
muzeum_drukarstwa@mok.nowytarg.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 14:00
niedziela: nieczynne 
wstęp bezpłatny

Projekty

Łączą nas zabytki techniki Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej


W latach 2016–2018 Miasto Nowy Targ i Obec Ludrova w ramach Programu Interreg V-A Polska -Słowacja zrealizowały projekt pt. „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, w efekcie którego powstał nowy produkt turystyczny – szlak kulturowy łączący zabytki techniki pogranicza. Jego  atrakcjami są powstałe w Nowym Targu Muzeum Drukarstwa i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej. Projekt pt. „Łączą nas zabytki techniki” zakładał kontynuację nawiązanej współpracy i partnerstwa, budowanie marki produktu i popularyzację wiedzy o wspólnym dziedzictwie.  W ramach projektu przeprowadzono remont konserwatorski maszyny drukarskiej z połowy XIX wieku. Płaska, typograficzna, stop-cylindrowa maszyna drukarska z napędem ręcznym z wiedeńskiej fabryki Helbig & Müller z Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu to unikatowy zabytek techniki, jedyny taki wczesny model pospiesznej maszyny drukującej zachowany do dnia dzisiejszego. Przeprowadzenie specjalistycznego remontu pozwoliło doprowadzić maszynę do pełnej sprawności technicznej. Uruchomienie maszyny wzbogaciło ofertę Muzeum Drukarstwa i pozwoliło na prowadzenie zajęć warsztatowych z druku typograficznego. Polegających na przybliżeniu dawnych technik druku,

Zorganizowane w ramach projektu warsztaty typograficzne przybliżyły dawne techniki druku i polegały na konceptualizacji i stworzeniu projektu graficznego, przygotowaniu matrycy i składu oraz własnoręcznym wykonaniu odbitek na uruchomionych zabytkowych maszynach. Przeprowadzono również warsztaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku: warsztaty zecerskie z dotykowym wyczuwaniem liter, warsztaty wokół maszyny drukarskiej (poznanie dotykowe, elementy dźwiękowe).

5 tys. archiwalnuch druków ulotnych i okolicznościowych, akcydensy, prasa pochodzące z Drukarni Ignacego Borka i Drukarni Podhalańskiej zostały skatalogowane, opracowane merytorycznie, zabezpieczone  oraz zdigitalizowane. Zasoby własne oraz pozyskane od innych instytucji i darczyńców złożyły się na Archiwum Cyfrowe Muzeum Drukarstwa i zostały udostępnione on-line dla szerokiego grona odbiorców.

W Muzeum Drukarstwa powstały nowe dostępności dla osób o specjalnych potrzebach: audiodeskrypcje wybranych eksponatów muzeum (maszyny drukarskie, fotografie, czasopisma) dla osób słabo widzących i niewidzących oraz opisy w formacie „Easy-toread”, łatwym do czytania i zrozumienia. 

29 czerwca 2021 r. odbyło się otwarcie nowej wystawy czasowej „Nowotarżanie maja głos” zorganizowanej z okazji 675-lecia nadania praw miejskich Nowemu Targowi.W uroczystości brał udział Burmistrz Miasta Nowy Targ Pan Grzegorz Watycha, Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ Pani Joanna Iskrzyńska - Steg, Zastępca Burmistrza Miasta Nowy Targ Pan Waldemar Wojtaszek, Dyrektor Związku Euroregion „Tatry” Pan Michał Stawarski, Delegacja naszego Partnera ze Słowacji z miejscowości Ludrova z Panem Starostą Peterem Slimakiem, Pan Jan Kanty Pawluśkiewicz, Pan Czesław Borowicz. Podczas otwarcia wystawy swoje prezentacje wygłosili autorzy tekstów znajdujących się na ekspozycji: Pan Antoni Nowak, Pani Katarzyna Pajerska, Pan Janusz Stopka, Pani Zuzanna Majorczyk.  Do realizacji tej wystawy zaprosiliśmy mieszkańców miasta, którzy podzielili się swoja wiedzą, pamiątkami i relacjami. Wystawa składa się z pięciu tematów: "Jak Nowy Targ swoje 650 - lecie świętował. Wydawnictwa, druki ulotne, filmy, wspomnienia", "Mój ojciec Czesław Pajerski. Strażnik historii Nowego Targu", "Archeologia pamięci. Rzecz o rodzinie Gazdów", "Kowaniec. Gorczńska dzielnica Nowego Targu 1346-1939", "Sprawa Spisko - Orawska w świetle "Nowości Ilustrowanych" i filmu "Niepodległość".

Autorzy tekstów: Antoni Nowak, Katarzyna Pajerska, Janusz Stopka, Zuzanna Majorczyk, Mateusz Skupień.
Scenariusz wystawy: Anna Majorczyk. 
Aranżacja wystawy: Wiktoria Kowalczyk - Szlaga.
Opracowanie graficzne: Agnieszka Rokicka i Sylwia Szyrszeń. 

Rezultatem projektu było również powołanie społecznej Rady Muzealnej w składzie:
Antoni Nowak - Przewodniczący
Anna Majorczyk
Barbara Słuszkiewicz
Katarzyna Pajerska
Joanna Voit


Wartość całkowita projektu: 117 436,90 €
Kwota dofinansowania z EFRR 85%: 99 821,36 €, w tym: Miejski Ośrodek Kultury: 65 926,25 €
Obec Ludrová: 33 895,11 €
Okres realizacji: marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r. 
Cel główny projektu:
Ochrona i zwiększenie zrównoważonego wykorzystania unikatowych zabytków techniki pogranicza polsko-słowackiego.
Cele szczegółowe
1. Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturowej i turystycznej związanej z zabytkami techniki na pograniczu polsko-słowackim na Podhalu i Liptowie;
2. Aktywizacja społeczności lokalnych Nowego Targu i Ludrovej do ochrony wspólnego dziedzictwa w innowacyjnej formule muzeum partycypacyjnego.
Cele te będą osiągnięte przez realizację 5 zadań merytorycznych:
1.            Remont konserwatorski zabytkowej maszyny drukarskiej z połowy XIX wieku w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu
2.            Remont konserwatorski zabytkowej sikawki strażackiej z 1905 roku w Ludrovej
3.            Utworzenie Cyfrowego Archiwum Muzeum Drukarstwa
4.            Realizacja ścieżki edukacyjnej w Ludrovej i organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe pogranicza
5.            Organizacja wydarzeń promujących zabytki techniki pogranicza i aktywizujących wspólnoty lokalne do uczestnictwa w ochronie wspólnego dziedzictwa.